Privacyverklaring

Versie oktober 2022

Ergo Learning, een product van Ergo Dichtbij, voldoet zo goed als mogelijk aan de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening”) ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en uw privacy in het algemeen. Ergo Learning respecteert uw privacy en doet er alles aan om de bij u verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacy verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat uw rechten dienaangaande zijn. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via onze website ten behoeve van uw registratie, stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacy verklaring. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment schriftelijk weer intrekken, waarna de verwerking van uw persoonsgegevens zal stoppen op de kortst mogelijke termijn. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden verkregen, verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Verordening en alle toepasselijke Europese wetgeving. Ergo Learning is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Ergo Learning als onderdeel van Ergo Dichtbij is gevestigd te Castricum, aan De Molenweide 30, 1902 CH Castricum. Ergo Dichtbij is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK-nummer 65295129.

Verwerking van persoonsgegevens

Ergo Learning verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: Ergo Learning verzamelt ook persoonsgegevens die aan Ergo Learning zijn verstrekt door een derde partij die namens u handelt, bijvoorbeeld uw werkgever, intermediair (zoals abonnementenbeheerder) of opdrachtgever door middel van een groepsregistratie. Persoonsgegevens die zijn verkregen van u of van een derde partij die namens u handelt, worden verwerkt op de basis dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Ergo Learning. De persoonsgegevens die Ergo Learning verzamelt, zijn: Als u uw nascholing haalt zullen wij uw resultaat registeren bij PE-online. Op basis van uw kwaliteitsregisternummer én het module-ID van de desbetreffende nascholing, wordt uw resultaat over een beveiligde verbinding naar PE-online gestuurd en daar digitaal geaccepteerd (geen tussenkomst natuurlijk persoon). Hierbij worden geen andere data meegestuurd.
In sommige gevallen vragen wij u om aanvullende informatie als dit nodig is voor de diensten en producten die door Ergo Learning worden geleverd. Ergo Learning verwerkt bijvoorbeeld de door u verstrekte betalingsinformatie, als dergelijke informatie nodig is om uw factuur, registratie voor nascholing of andere activiteit te betalen.

Redenen voor verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en opgeslagen voor: (i) de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot onze diensten en producten, (ii) toegang verlening tot de dienst door middel van een account, (iii) om een goede werking en beheer van de website mogelijk te maken, (iv) de verspreiding van relevante informatie, (v) het circuleren van nieuwsbrieven en overige documentatie (per e-mail).
Het e-mailadres dat wordt opgegeven wanneer u zich bij Ergo Learning registreert, wordt door Ergo Learning gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Ergo Learning respecteert uw privacy ten aanzien van persoonlijke e-mailadressen en voldoet aan de huidige Europese wetgeving inzake e-mailcommunicatie. Het doel is niet om u ongewenste berichten te sturen en uw e-mailgegevens worden niet doorgegeven aan een ander individu of organisatie zonder uw toestemming. U kunt zich eenvoudig uitschrijven (door een e-mail te sturen naar info[at]ergolearning.nl) voor dergelijke nieuwsbrieven en verzonden informatie.

Opslag persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts gedurende een redelijke periode bewaard, afhankelijk van de aard van de informatie en het bedoelde gebruik, maar met een maximum van vier jaar nadat de contractuele relatie tussen u en Ergo Learning is gestart.

Verwerkers / derde partijen

Alleen bij klantenservice betrokken werknemers van Ergo Learning hebben toegang tot de database met persoonsgegevens beheerd door Ergo Learning. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met verwerkers en / of derden als dit nodig is om diensten uit te voeren. We delen voor de uitvoering van hun taak relevante persoonlijke gegevens met: (i) onze hostingprovider om de gegevens te kunnen opslaan en openen; (ii) aan ons gelieerde verzendhuizen of vervoerders, waarbij wij slechts de voor verzending relevante gegevens verstrekken; (iii) met gerechtsdeurwaarders, incassobureaus of advocaten om tot betaling van nota’s te komen; (iv) aanbieders van software om digitale nieuwsbrieven te versturen; (v) PE-online voor registratiepunten;
(vi) de beroepsvereniging, in verband het gebruik maken van mogelijke kortingen en samenwerking op het gebied van Blended learning en andere samenwerkingen. Wij staan er voor in dat de door ons ingeschakelde verwerkers en/of derden zich houden aan de Verordening en aan de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan zoals beschreven in deze privacy verklaring.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies, hiermee kunnen we bijvoorbeeld informatie opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen, maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. In principe zijn al onze cookies zogenoemde “functionele” of “analytische” cookies, maar het kan voorkomen dat ook andere cookies worden gebruikt (bijvoorbeeld door bepaalde bepaalde embedded videos) of dat er toch ook ‘tracking-cookies’ worden geplaatst.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging opgeslagen persoonsgegevens

Al uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server waarbij passende technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd om een hoog beveiligingsniveau te waarborgen. De gegevens worden opgeslagen in een state-of-the-art datacentrum in Nederland. De verbindingen die wij gebruiken om persoonsgegevens uit te wisselen, zijn allen voorzien van encryptie op basis van SSL-certificaten.

Uw wettelijke rechten

In overeenstemming met de Verordening heeft u het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens en / of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en / of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) f Verordening. U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens door een verzoek te sturen aan Ergo Learning: info[at]ergolearning.nl. Hier kunt u ook uw persoonsgegevens verwijderen. Als u meent dat Ergo Learning uw privacy rechten schendt, neem dan contact op met de Martine Peek of Nilke Duinkerken (info[at]ergodichtbij.nl). U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (contactgegevens zijn te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).